Bel Ağrısı Kişisel Risk Faktörleri

BEL AĞRISI KİŞİSEL RİSK FAKTÖRLERİ

Merhaba değerli hastalarım;

Sizlere bugün bel ağrısı risk faktörleriyle ilgili işinize yarayacağını düşündüğüm bilgiler vermek istiyorum.

Bel ağrıları risk faktörlerine göre kişisel risk faktörleri ve meslekle ilgili risk faktörleri olmak üzere iki kategoride incelenebilir. Bugün sizlere kişisel risk faktörlerinden bahsedeceğim.

KİŞİSEL RİSK FAKTÖRLERİ

  1. Yaş: İlk atak genellikle 25-30 yaşlarda izlenir ve ortalama 55 yaş civarında daha sık görülür.
  2. Cinsiyet: 60 yaşına kadar erkeklerde bel ağrıları daha sık görülür. 60 yaşından sonra postmenapozal kadınlarda bel ağrısı görülme oranı daha yüksektir.
  3. Irk:Beyaz ırkta bel ağrısı görülme oranı diğer ırklara göre daha yüksektir.
  4. Genetik Yatkınlık: Kas kitlemiz genetik olarak kalıtıldığından ebeveynlerinde bel ağrısı olan kişilerde bel ağrısı görülme oranı daha yüksektir.
  5. Vücut ağırlığı (Obezite) : Kilolu (özellikle vücut kitle indeksi 30 dan fazla olan) kişilerde bel ağrısı görülme oranı daha yüksektir.
  6. Tütün Kullanımı: Sigara içen kişilerde yapılan çalışmalara göre sigara içmeyen kişilere kıyasla bel ağrısı görülme oranı %13 daha yüksek saptanmıştır.
  7. Psikososyal Faktörler: Stresli ve depresif kişilerde bel ağrısı görülme oranı yapılan çalışmalara göre %17 daha yüksek saptanmıştır.
  8. Düşük Sosyoekonomik Düzey: Sosyoekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde bel ağrısı görülme oranı yapılan çalışmalara göre çok daha yüksek saptanmıştır.

Evet değerli hastalarım, eğer sizler bu saydığım faktörlere dikkat ederseniz bel ağrınızın olma ihtimali oldukça azalacaktır. Bu saydığım faktörler kişisel risk faktörleridir. Mesleki risk faktörlerinden de bir sonraki yazımda bahsedeceğim.

Sevgilerimle